Naše práce
Naše práce
Naše práce

O společnosti

Stavíme na pevných základech
Jsme flexibilně strukturovaná česká stavební společnost s evropskými ambicemi. Orientujeme se na výstavbu prodejen, obchodních jednotek a interiérů řetězcových nákupních center.  Držíme krok se světovými stavebními trendy a využíváme nejmodernější technologie.  Zkušenosti máme s výstavbou obchodních interiérů i interiérů bytových komplexů, půdních vestaveb, výrobních hal a dalších průmyslových a administrativních objektech. Nerozlišujeme mezi velkými a malými zakázkami.

Velké projekty na klíč i individuální dílčí práce odevzdáváme včas a ve sjednané kvalitě. Stabilně si udržujeme dobrou pověst. Naší oporou a zázemím je široký okruh dlouholetých spolupracovníků a dodavatelů. Základním cílem naší práce je vybudovat nebo upravit určený prostor tak, abyste v něm mohli co nejúspěšněji, nejrychleji a nejefektivněji realizovat své záměry.

Obchodní i bytové interiéry na klíč
Nejdříve podrobně analyzujeme vaše zadání. Prostudujeme nejnovější trendy v oboru, ve kterém podnikáte, tvůrčím způsobem je zpracujeme a implementujeme do projektu. Navrhneme design korespondující s charakterem určeného prostoru, jeho účelem, možnostmi i atmosférou. Spojíme v něm principy účelnosti a estetiky, využijeme praxí ověřené zásady optimálního provozu a logistiky. Maximálně podpoříme působivost prostředí obchodní jednotky, a dáme tak první impuls vašemu budoucímu komerčnímu úspěchu. Kompletní projektovou dokumentaci zpracujeme podle standardů a s respektem k příslušným předpisům.

Realizaci schváleného designu svěříme našim pečlivě vybraným specialistům. Jejich týmovou spolupráci odborně koordinujeme. Klient-stavebník je tak ušetřen časových ztrát spojených s každodenním dozorováním stavby. O stavu prací je průběžně informován důvěryhodným odpovědným partnerem, kterému také dle potřeby sděluje svá přání a požadavky. Obchodní prostory vám předáme řádně zkolaudované. Navrhneme vám systém jejich údržby, případně převezmeme správu.